Tag Archives: service

Mac workflow: fordító service

Preface: a workflow Google API-t használ, így feltételezem, hogy rendelkezel a használatához szükséges Google accounttal, továbbá Growl felhasználó vagy. Ha nincs Google accountod és nem is akarsz gyártani magadnak, illetve a Growl-tól is kiver a víz, akkor ez a leírás számodra nem nyújt explicit megoldást. Update: fds Mester hatására kigyomláltam a gusztustalan urlencode függvényt és az amúgyis nagyon okos curl binárisra róttam ezt a terhet.

A probléma

Idegen szóval / kifejezéssel találkozunk a computeren olvasás közben, amire a gyári Dictionary.app-ba integrált szótárunk nem ad fordítást.

A megoldás

Van a Google-nek jóféle online translation API-ja, amit megkérhetünk szépen, hogy fordítson nekünk. Az OS X nagy varázslata a rendszer szintű AppleScript támogatás és az Automator fedőnevű makrózó csoda – őket szólítjuk most csatába. Első körben ellátogatunk a Google Translate API oldalára és végigolvassuk a doksit. A dokumentáció szépen elmagyarázza, hogy Google-ék egy ilyen GET requestre adnak értelmes választ:
https://www.googleapis.com/language/translate/v2?parameters
A HTTPS request felparaméterezve így néz ki:
https://www.googleapis.com/language/translate/v2?key=INSERT-YOUR-KEY&q=hello%20world&source=en&target=hu
Miután ezt megtudtuk, a doksiban leírtak szerint látogassunk el a Google APIs Console oldalra, készítsünk egy új Translate projectet és már meg is szereztük a Translate API híváshoz szükséges kulcsot. Megvan a kulcs, csinálhatunk jó kis Service-et! Elindítod az Automator alkalmazást, majd kiválasztod a Service típusú template-et: A megjelenő editorban a Library/Utilities szekcióból kikeresed a Run AppleScript actiont és behúzod a munkaterületre: Ezután már csak bepakolod a script helyére azt, amint én hajnalban már kiszenvedtem, beteszed a set myKey to "PUT_YOUR_GOOGLE_API_KEY_HERE" sorba a te saját Google Translate API kulcsod és lemented a file-t Translate néven. Ha mindent jól csináltál, akkor megjelent egy Translate nevű service a gépeden, ami úgy működik, hogy egy tetszőleges alkalmazásban kijelölt szövegen jobb clicket nyomva, majd a Services menü Translate opcióját kiválasztva a script megküldi a Google Translate APInak a kijelölt szöveget és a visszakapott fordítást megjeleníti neked egy Growl notification buborékban, valahogy így: [video mp4="/fns.hu/video/mac-workflow-translate-service.mov" width="500" options="controls"] Végül nézzük meg a scriptet egyben, úgy, ahogy magamnak implementáltam:
(*
	Translate
	by Gabor PENOFF (//fns.pappito.com)
	release 20110208_092849
	About:
	Requirements:
	- insert your own Google API key
	- install Growl from http://growl.info to get non-modal notification dialogs
	Usage:
	- select some text and run the service
	That's all.
*)
on run {input, parameters}
	set srcText to input as text
	set srcLang to "en" -- source language
	set tgtLang to "hu" -- target language
	set myKey to "AIzaSyCI-2oapEkMpRFfd6Ltv4HkZhf1Zq-VU9o"
	set myScriptID to "Translate" -- ID for Growl display
	set myTranslation to do shell script "/usr/bin/curl -G --data-urlencode q=" & quoted form of srcText & " --data-urlencode key=" & quoted form of myKey & " --data-urlencode source=" & quoted form of srcLang & " --data-urlencode target=" & quoted form of tgtLang & space & quoted form of "https://www.googleapis.com/language/translate/v2"
	if myTranslation = "" then
		tell me to notifyWithGrowl(myScriptID, "ERROR")
		return
	end if
	-- get rid of JSON (ugly but works)
	set myPrefix to "translatedText\": \""
	set myPostfix to "\""
	set myStartPos to (offset of myPrefix in myTranslation) + (length of myPrefix)
	set myText to text myStartPos thru -1 of myTranslation
	set myEndPos to (offset of myPostfix in myText)
	set myText to text 1 thru (myEndPos - 1) of myText
	tell me to notifyWithGrowl(myScriptID, myText)
	return "" -- myText
end run
-- GrowlCheck:
on growlInstalled()
	try
		do shell script "ls /Library/PreferencePanes/Growl.prefPane/"
		return true
	on error
		return false
	end try
end growlInstalled
-- Growl notifier:
on notifyWithGrowl(myApp, myText)
	set myIconApp to "Safari"
	set notificationID to myApp & ".default"
	if growlInstalled() then
		tell application "GrowlHelperApp"
			-- list of notification types
			set the ANL to {notificationID}
			-- list of enabled notifications
			set the DNL to {notificationID}
			-- register script
			register as application myApp all notifications ANL default notifications DNL icon of application myIconApp
			-- send notification
			notify with name notificationID title myApp description myText application name myApp
		end tell
	else
		-- skip alert if no Growl installed
		--display alert "Growl is not installed"
	end if
end notifyWithGrowl
Türelmetleneknek / elfoglaltaknak / lustáknak az egész service szedhető innen – persze még ebben is be kell pakolnod a saját magad Google API kulcsát, hogy működjön.]]>