Plain Text QuickLook ismeretlen file-okhoz

tell application "Finder"
	copy selection to selectedItems
	if ((count of selectedItems)0) then
		repeat with selectedItem in selectedItems
			set file type of file (selectedItem as alias) to "TEXT"
			set p to quoted form of (POSIX path of (selectedItem as alias)) as string
			do shell script ("qlmanage -p " & p)
		end repeat
	end if
end tell
2. Lemented valami rövid néven úgy, hogy a File Format mezőt “Application” típusúra állítod – mehet akár a /Applications folderbe, akár bárhova máshova, amit a Spotlight lát. Ezek után ha szembejön a Finderben egy file, amit plain textként szeretnél megnézni, de annak a típusa még nem TEXT (.sub, .srt, .nfo file-ok mind ilyenek lesznek), akkor a Finderben a kérdéses file-on állva nyomsz egy ⌘Space kombinációt, hogy előbújjon a Spotlight, beírod neki villámgyorsan, hogy “ql” (vagy amilyen nevet kitaláltál) és az előbb elkészített script alkalmazásod mindjárt be is állítja TEXT típusúnak a kérdéses file-t, plusz szól a QuickLook-nak, hogy meg szeretnéd nézni. ]]>