Az Excel és a sötétben bújkáló external referenciák

Sub getLinks()
  Dim myLinks As Variant, i as Long
  myLinks = ThisWorkbook.LinkSources(xlExcelLinks)
  If Not IsEmpty(myLinks) Then
    For i = LBound(myLinks) To UBound(myLinks)
      Debug.Print myLinks(i)
    Next i
  End If
End Sub
mégiscsak mutat külső hivatkozás(oka)t, és az Edit Linksben hiába nyomsz a Break Linkre, akkor sem szűnik meg a referencia, akkor gondolj arra, hogy a cellák validálásakor maradhatott bent kívülről jövő copy-paste során valami kiirthatatlannak látszó szemét, amit azonban a
Sub killValidations()
  Dim S as Worksheet
  For Each S in ThisWorkbook.Worksheets
    S.UsedRange.Validation.Delete
  Next S
End Sub
majd kidob (az összes validationnel egyetemben). ]]>