Mese az Excelről és a context menüről

TL;DR: 2010-es Excelnél újabb verzióban soha ne használd a Workbook_SheetBeforeRightClick() event handlert arra, hogy saját CommandBart hozz létre – helyette ott a Custom UI editor for Microsoft Office, amivel ugyan csak bedrótozott hierarchiát tudsz csinálni, viszont cserébe nem fagy majd random szénné alatta a host környezet. A dolog úgy indult, hogy egy Office update után elkezdett furán viselkedni a VBA kód pár táblában. Jó szokás szerint a hibajelenségnek semmi köze nem volt a hiba okához, a Microsoftos alkalmazásnak pedig esze ágában sem volt bármiféle notificationt küldeni, hogy neki XY kóddarabbal lenne baja, sokkal inkább a számukra már sokszor bevált utat választba, nemes egyszerűséggel vagy rommá fagyasztotta a futtató környezetet, vagy a teljes Excel UI elfelejtett a végfelhasználóval kommunikálni. Mutatom:

Excel 2010+ event handler madness from Gabor Penoff on Vimeo.

A videóban jól látszik, hogy a testData tábla kiválasztása után az megnyílik, majd az Excel előbb mintha elfelejtené a screent update-elni, később viszont teljesen meggárgyul és a saját UI elemei is megszűnnek működni. Nézzük végig, mi történik belül. A 2. kattintásra a standard context menünek kellene előbújnia, azonban én ezt elkapom és a saját cuccaimat pakolom a gyári menü helyére. Mindez úgy történik, hogy a Workbook_SheetBeforeRightClick() event handlert használom:
Private Sub Workbook_SheetBeforeRightClick(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Excel.Range, Cancel As Boolean)
  rightClickMenuShow (rightClickMenuTitle)
  Cancel = RightClickCancel
End Sub
A rightClikMenuShow() törli az előző custom menüt, majd újra létrehozza és megjeleníti:
Sub rightClickMenuShow(rightClickMenuName As String)
  RightClickCancel = True
  Call rightClickMenuDelete(rightClickMenuName)
  Call rightClickMenuCreate(ActiveSheet)
  CommandBars(rightClickMenuTitle).ShowPopup
End Sub
A törlés így néz ki:
Sub rightClickMenuDelete(rightClickMenuName As String)
  Dim bar As CommandBar
  For Each bar In CommandBars
    If UCase(Trim(bar.Name)) = UCase(Trim(rightClickMenuTitle)) Then bar.Delete
  Next bar
End Sub
Az új menü létrehozása pedig így:
Sub rightClickMenuCreate(S_Caller As Worksheet)
  Dim rightClickMenuName As String
  Dim rightClickMenuIndex As Long
  rightClickMenuName = rightClickMenuTitle
  Call rightClickMenuDelete(rightClickMenuName)
  Application.CommandBars.Add Name:=rightClickMenuName, Position:=msoBarPopup
  rightClickMenuIndex = 0
  rightClickMenuIndex = rightClickMenuIndex + 1
  CommandBars(rightClickMenuName).Controls.Add Type:=msoControlButton, Before:=rightClickMenuIndex
  With CommandBars(rightClickMenuName).Controls(rightClickMenuIndex)
    .FaceId = 263
    .Style = msoButtonIconAndCaption
    .Caption = "Excel's &Default Shortcut Menu"
    .OnAction = "ShowDefaultRightClickMenu"
  End With
  rightClickMenuIndex = rightClickMenuIndex + 1
  CommandBars(rightClickMenuName).Controls.Add Type:=msoControlButton, Before:=rightClickMenuIndex
  With CommandBars(rightClickMenuName).Controls(rightClickMenuIndex)
    .Style = msoButtonCaption
    .Caption = "Freeze me please"
    .OnAction = "myTestSub"
    .BeginGroup = True
  End With
End Sub
Röviden ennyi a jobb klikkes menüből a myTestSub() makrót elindító event handler mechanizmus. Miután ebben hozzá nem nyúlok a képernyő frissítését szabályozó Application.ScreenUpdating metódushoz, nézzük meg, mit csinál a myTestSub():
Sub myTestSub()
  Dim f As Variant
  f = Application.GetOpenFilename
  If f = False Then
    MsgBox "No file selected."
  Else
    Workbooks.Open Filename:=f, ReadOnly:=True
  End If
End Sub
Láthatóan ennek sincs köze a ScreenUpdating-hez, mégis elpusztul tőle az Excel. Miután a probléma nyilván nem egy ilyen ~20 soros toolban jött elő, pár órát elvett az életemből mire rájöttem, hogy az 2010-es verziónál frissebb Exceleknek azzal van baja, ahogyan én a right click menüt újradefiniálom a Workbook_SheetBeforeRightClick() event handlerben egy CommandBars(rightClickMenuTitle).ShowPopup() hívással. A helyes megoldás ilyenkor az, hogy ezt a popup generátort úgy ahogy van kidobod és létrehozol egy XML-t, ami a fenti két eljárás meghívásához legyártja majd az UI eleme(ke)t a jobb klikkre megjelenő context menüben:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
  <contextMenus>
    <contextMenu idMso="ContextMenuCell">
      <menu id="appMenu" label="engine" insertBeforeMso="Cut">
        <button id="item_id1" label="(Do not) freeze me please" onAction="myTestSub"/>
      </menu>
    </contextMenu>
  </contextMenus>
</customUI>
Ebben az esetben azonban ne felejtsd el, hogy fel kell készíteni a hívott rutinodat az IRibbonControl paraméter fogadására:
Sub myTestSub(control As IRibbonControl)
Tanulság nincs, csak ledokumentáltam 4 óra őrjöngés után a megoldást. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *