Excel VBA SpecialCells sucks

sample-spreadsheet Kérdezzük meg a VBA engine-t, hogy melyek azok a cellák, amelyek szerinte üresek az E4:F4 range-ben:

?Range("E4:F4").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Address
$E$4
Eddig rendben vagyunk. Most nézzük meg mit mondd, ha a vizsgálandó range-ünk csak egy cellát tartalmaz – legyen ez az E4:
?Range("E4:E4").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Address
$A$1:$C$2,$E$1:$E$2,$G$1:$G$2,$A$3:$B$3,$D$1:$D$3,$F$1:$F$3,$A$4:$C$4,$E$4,$G$4,$A$5:$B$5,$D$5,$F$5,$H$1:$H$5,$A$6:$H$15,$A$16:$G$16
Anyád, az. Tehát amennyiben a range egyetlen elemű, a .SpecialCells metódus a teljes táblát vizsgálja, nem pedig a szülőjének definiált egyetlen cellát. Ebből az lesz, hogy minden egyes .SpecialCells ellenőrzésnél egy újabb taknyolós workaroundot kell hegeszteni. ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *