Excel – this is how we roll

tiddle.co.uk:

I literally just fixed a bug that has plagued me for the last few days. I originally wrote the code using the terrible reference literature for Excel 03. The issue is actually that the index it tells you to use doesn’t exist! The text below is taken from the Borders object page, specifically relating to FormatConditions (the conditional formatting object) and is wrong: Use Borders(index), where index identifies the border, to return a single Border object. The following example sets the color of the bottom border of cells A1:G1 to red. Worksheets("Sheet1").Range("A1:G1"). _ Borders(xlEdgeBottom).Color = RGB(255, 0, 0) Index can be one of the following XlBordersIndex constants: xlDiagonalDown, xlDiagonalUp, xlEdgeBottom, xlEdgeLeft, xlEdgeRight, or xlEdgeTop, xlInsideHorizontal, or xlInsideVertical. I was trying to apply formatting to the bottom border, so obviously I used xlEdgeBottom, and hence continually received the aforementioned runtime error. After what seems like hours of [non-sequential] Googling, I found a post where someone was doing something similar enough to me, successfully, to learn from it. Almost immediately I saw the difference; their chosen indexes did not contain “Edge”. I removed them from my code, and voila it works perfectly, all errors were gone and the sheet formats beautifully. Ok, so I probably should have found a better reference to the object library, but the Microsoft online one is no better or easier to use than the offline one, which coincidently loads faster! On a similar note, if you’ve ever looked up an error code to find a bug solution page by Microsoft, you’ll know the wide range of issues and limitations of their software that intersect in very weird ways. Surprising the main application runs really! I hope someone finds this and it helps them, as otherwise I just wasted time documenting this !
Mutatom, hogy néznek ki az emlegetett konstansok:
?xlEdgeLeft, xlLeft
 7      -4131
?xlEdgeTop, xlTop
 8      -4160
?xlEdgeRight, xlRight
 10      -4152
?xlEdgeBottom, xlBottom
 9      -4107
Szerencsétlen flótás kétségbeesett próbálkozása valóban működőképes és segít az Edge attribútumoknál – persze az Inside és Diagonal konstansok továbbra sem működnek ilyen esetekben. Nagy eséllyel ugyanígy jó lesz az elkövetkező tizenX év Exceleiben is, ugyanis a VBA engine bugjai 1995 óta alig-alig tünedeznek el (2003 óta van az egyik lezárt és aláírt gyári Microsoft add-inben egy sor, amely minden egyes kalkulációnál debug üzenetet pakol az Immediate ablakba, hogy hadd örüljön a fejlesztő, illetve hadd lassuljon bármi, ami a bekapcsolt add-innel egyidőben jelen van az Excelben). A “1004 Unable to set the LineStyle property of the Border class” hibaüzenet okára keresve egyébként számtalan olyan megoldási javaslat jön szembe, hogy valószínűleg korrupt az Excel file és csináld újra. Kérdem én: a táblával _dolgozó és nem játszó_ júzernek vajon az-e hobbija, hogy hetente korrumpál egy-egy ilyen állományt? Remélem Redmondban csuklanak. A kis rohadék hiba azért alattomos, mert csak bizonyos range-ek esetén jön elő. Ennek az az oka, hogy csak azokra a cellákra “allergiás” a border propertyt beállító kód, amelyek már rendelkeznek valamilyen border propertyvel (ez az idióta hiba egyébként számos helyen fellelhető a VBA motorban). Érdemes ilyenkor reflexből propertyt resetelni, még ha erőforrás pazarlásnak tűnik is:
Sub setBorder(ByVal myRange As Range, ByVal borderArray As Variant)
  ' call setBorder(Selection, array(array(xlEdgeTop, xlthick, xlContinuous)))
  Dim i As Long, j As Long
  For i = LBound(borderArray) To UBound(borderArray)
    With myRange.Borders(borderArray(i)(0))
      .LineStyle = xlLineStyleNone
      .LineStyle = borderArray(i)(2)
      .Weight = borderArray(i)(1)
    End With
  Next i
End Sub
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *