Sleep/wake unmount/mount [restored post]

beforesleep.sh

#!/bin/sh
osascript -e 'tell application "Finder" to eject (disks where free space ≠ 0)'
Az afterwake.sh pedig az asztalra visszatéve a Mac-et felmountolja az összes lokálisan látszó (= USB || FW portokon csücsülő, de nem mountolt) volumét:
afterwake.sh
#!/bin/sh
/usr/sbin/diskutil list | grep -e ' \+[0-9]\+: \+[^ ]\+ [^ ]\+' | sed 's/.*\(disk[0-9].*\)/\1/' | xargs -I{} /usr/sbin/diskutil mount {}
]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *