Monthly Archives: May 2011

Törölköző nap, 2011 – ilyen volt

towel-day-2011-proof Tegnap Budapesten húztam az igát, egész nap a korporéten legelve, majd délután Duna Plaza és Mammut II. Előbbiben bő 10 törölközős bolondot számoltam, míg utóbbiban csak rám nézett hülyén mindenki. Külön extrapuszik járnak a mindig csodálatos hajú Anna kolléginámnak, aki miután értesült a Towel Day mibenlétéről, azonnal előkotort egy törölközőt, beállva így a kevés jótól boldog dilisek május 25-ére összeverődött csapatába. Ámen.]]>

VBA turbo: findRangeRecursive()

postolta még 2004-ben az alábbi nagyszerű függvényt, melynek tech nyelven summázott dolga az, hogy egy tetszőleges forrásrange-ből filterezzen ki egy subRange-et a megadott matching pattern alapján:

Function findRange(findItem As Variant, searchRange As Range, Optional lookIn As Variant, Optional lookAt As Variant, Optional matchCase As Boolean) As Range
  Dim C As Range, firstAddress As String
  If IsMissing(lookIn) Then lookIn = xlValues 'xlFormulas
  If IsMissing(lookAt) Then lookAt = xlWhole ' xlPart
  If IsMissing(matchCase) Then matchCase = False
  With searchRange
    Set C = .Find( _
    What:=findItem, _
    lookIn:=lookIn, _
    lookAt:=lookAt, _
    SearchOrder:=xlByRows, _
    SearchDirection:=xlNext, _
    matchCase:=matchCase, _
    SearchFormat:=False)
    If Not C Is Nothing Then
      Set findRange = C
      firstAddress = C.Address
      Do
        Set findRange = Union(findRange, C)
        Set C = .FindNext(C)
      Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress
    End If
  End With
End Function
Ehhez kellett ma némi extra. A feladat az volt, hogy n darab párhuzamos range-ben kell egymás után keresni és a végén megtalált target range-et visszaadni. Magyarra fordítva ez kb. úgy fest egy példával illusztrálva, hogy “keressük meg azokat a sorokat egy táblában, ahol az A oszlopban 12 van, a B oszlopban 300, a C oszlopban meg mondjuk ‘kisMukk'”. A megoldást a FindRangeRecursive() függvény szolgáltatja, mindenki fogyassza igénye szerint:
Function findRangeRecursive(findItems As Variant, searchRanges As Variant, RC As Byte, Optional lookIn As Variant, Optional lookAt As Variant, Optional matchCase As Boolean) As Range
  Dim fii As Long, baseRange As Range, resultRange As Range
  Dim rOffset As Long, cOffset As Long
  If IsMissing(lookIn) Then lookIn = xlValues 'xlFormulas
  If IsMissing(lookAt) Then lookAt = xlWhole ' xlPart
  If IsMissing(matchCase) Then matchCase = False
  Set baseRange = searchRanges(LBound(searchRanges))
  For fii = LBound(findItems) To UBound(findItems)
    If fii < UBound(searchRanges) Then
      If RC = 1 Then rOffset = searchRanges(fii + 1).Row - baseRange.Row
      If RC = 2 Then cOffset = searchRanges(fii + 1).Column - baseRange.Column
    End If
    Set resultRange = findRange(findItem:=findItems(fii), searchRange:=baseRange, lookIn:=lookIn, lookAt:=lookAt, matchCase:=matchCase)
    If resultRange Is Nothing Then
      Set baseRange = Nothing
      Exit For
    Else
      Set baseRange = IIf(fii < UBound(searchRanges), resultRange.Offset(rOffset, cOffset), Nothing)
    End If
  Next fii
  Set findRangeRecursive = resultRange
End Function
]]>